Potchefstroom: Voorbereiding vir die werksonderhoud

(Interview Coaching)

Kry daardie werk met ons voorbreiding vir die werksonderhoud (interview coaching)

ONS BEREI JOU VOOR, VIR DIE WERKSONDERHOUD VRAE EN ANTWOORDE

(INTERVIEW COACHING POTCHEFSTROOM)

Goeie voorbereiding vir die werksonderhoud deur Career Profiles in Potchefstroom, is die sleutel tot jou sukses om daardie werk te kry.

Om die suksesvolle kandidaat te wees, beteken dat jy jouself op die heel beste manier moontlik, moet verteenwoordig tydens die werksonderhoud. Dit kan slegs gebeur as jy ontspanne is, tydens die onderhoud, met die wete dat dat jy goed voorberei is, vir die moeilike werksonderhoud vrae en antwoorde. Jou antwoorde op moeilike vrae, moet toon dat jy niks aan die toeval oorgelaat het nie. Wat jy sê en veral hoe jy dit sê tydens die werksonderhoud, asook die beeld wat jy uitstraal, kan vir jou die werk laat kry, of verloor.

Met 5.7 miljoen mense in Suid Afrika wat werkloos is, is werk skaars en maatskappye ontvang honderde of selfs duisende aansoeke vir 'n geadverteerde pos.

Ook vir skoolverlaters skep die groot aantal matrieks wat die werkersmark in 2017 betree het, groot probleme om 'n werk te kry.

'n Puik opgestelde, wenner CV en baie goeie voorbereiding is dus noodsaaklik, wanneer aansoek gedoen word vir 'n werk. So nie, is die kanse om vir 'n werksonderhoud genooi te word, maar baie skraal. As jy binne ry afstand van Potchefstroom woon, kom sien ons, dit kan die verskil maak, of JY daardie werk gaan kry, of nie.

VOORBEREIDING VIR DIE WERKSONDERHOUD SLUIT IN:

  • Bewusmaking van jou eie lyftaal (body language), sowel as dié van die onderhoudvoerder (interviewer) tydens die werksonderhoud
  • Die waarskynlikste werksonderhoud vrae en antwoorde wat jy kan verwag en wenke hoe om moeilike vrae te antwoord
  • Vrae wat jy aan die einde van die werksonderhoud kan vra
  • Om jou in staat te stel om op jou gemak te wees en jou beste te lewer

Al hierdie punte word in die vorm van praktiese vraag en antwoord sessies, tydens jou voorbereiding vir die werksonderhoud ingeoefen. Dit verhoog joukanse om die werk te kry geweldig, omdat jy kalm en vol selfvertroue op die dag van die werksonderhoud sal wees en dus ongehinderd jou beste antwoorde op die werksonderhoud vrae kan lewer.

Voorbereiding vir 'n werksonderhoud word op alle vlakke, vanaf skoolverlaters, tot persone in bestuursposisies en hoër aangebied. Ons weet hoe om jou die suksesvolle kandidaat te maak.

Ons is in Potchefstroom en as jy in die Parys, Viljoenskroon, of Klerksdorp areas woon, is jy welkom om 'n afspraak te maak by: 072 103 1909, of klik hier om 'n boodskap te stuur.

Contact Us/Kontak ons

OUR COMPUTER TRAINING, CV WRITING SERVICE, AND INTERVIEW COACHING IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

Our very successful practical Interview Coaching in Potchefstroom is also available in English.

Our CV Writing Service is available, if you need assistance with a professionally written CV. Read more

Click here to make an appointment, or phone us at: 072 103 1909