Hulp met die skryf van jou wenner CV


ONS IS PROFESSIONELE CV SKRYWERS WAT JOU KAN HELP MET DIE OPSTEL EN SKRYF VAN 'N WENNER PLAASLIKE, OF INTERNASIONALE CV

Career Profiles in Potchefstroom kan jou help, as jy hulp soek met die opstel en skryf van jou CV. Jou Curriculum Vitae is jou eie professionele bemarkingsinstrument. Ons skryf jou CV saam met jou, met die fokus op die oordraagbare vaardighede en ondervinding wat jy na die posisie bring, waarvoor jy aansoek doen. Ons stel jou CV op, om 'n duidelike beeld van jou en jou vaardighede te skep.

'n Goeie professionele CV is jou sleutel tot die werksonderhoud

Die doel met die opstel en skryf van 'n goeie professionele plaaslike of internasionale CV, is om die leser genoegsaam te interesseer, sodat jy vir 'n werksonderhoud (job interview) genooi word. Dit is die ideaal. As jou CV egter nie die arbeidswerwer of werkgewer beïndruk nie, gaan die CV in hierdie tyd van groot werkskaarste, reguit snippermandjie toe. Dit is presies waar ons tot jou hulp kan kom.

As jy ‘n lang, oninteressante en vervelige CV vol spelfoute en met swak samestelling skryf, kan dit sorg dat jou naam nie op die kortlys vir 'n werksonderhoud geplaas word nie. Dit is veral die geval as daar 'n paar honderd CV's is, wat nagegaan moet word. Feit is, 'n professionele CV moet beplan en geskryf word, om die aandag te vestig op die unieke vaardighede wat jy kan bied.

Die opstel en skryf van 'n professionele CV is 'n fyn kuns

Dit is ook 'n feit dat die opstel en skryf van 'n professionele CV, nie net 'n moeilike taak is nie, maar ook ʼn fyn kuns. By Career Profiles in Potchefstroom ken ons hierdie kuns. Na honderde suksesvolle CV's met ons baie suksesvolle en op datum template, wat vir elke persoon aangepas word, kan ons jou help met die opstel, skryf en proeflees van 'n hoë impak, foutlose professionele CV. Hierdeur word jy op die beste moontlike manier voorgestel aan iemand wat jou nog nooit ontmoet het nie en word jou kanse om vir 'n werksonderhoud genooi te word en daardie werk te kry, geweldig verbeter.

Ons help jou met die opstel en skryf van ‘n professionele CV vir skoolverlaters, pas afgestudeerdes, persone wat vroeg in hul loopbane staan en ook vir persone in senior posisies. Ons internasionale CV's word geskryf volgens die voorkeure van die spesifieke land.

Hoe om van ons CV diens gebruik te maak

1.Stuur jou CV vir 'n gratis evaluasie

Jy kan jou CV vir ons stuur vir 'n gratis evaluasie. Indien dit nodig sou wees, kan ons die CV vir jou aanpas na ons baie suksesvolle wenner uitleg. As jy nog nie 'n CV het nie, skryf dan jou kwalifikasies, werksondervinding, vaardighede (skills) en enige ander relevante inligting in die vorm van 'n tydlyn neer en stuur dit vir ons na: louis@careerprofiles.co.za Op grond hiervan sal ons jou voorsien van 'n kwotasie. As jy meer inligting verlang, kontak ons by: 072 103 1909

2. Persoonlike besoek, of telefoniese sessie

Ons is in Potchefstroom. As jy in die omgewing, of in omliggende dorpe soos Parys, Klerksdorp, Carltonville, Viljoenskroon ens. woon of werk, is jy welkom om 'n afspraak te maak vir 'n persoonlike konsultasie vir die skryf van jou CV. So nie, kan ons die inligting wat benodig word, d.m.v. 'n telefoniese sessie by jou kry.

3. Proeflees van jou CV

Alternatiewelik kan ons jou CV proeflees teen 'n klein fooi. Hou in gedagte dat enige spel- of grammatika foute op die CV, jou in meeste gevalle dadelik diskwalifiseer. Vir 'n kwotasie, of meer besonderhede, skakel ons by 072 103 1909.

4. Voorbereiding vir die werksonderheid (interview coaching)

As jy in die omgewing van Potchefstroom woon en jy is genooi vir 'n werksonderhoud, kan ons jou help om dit met baie meer selfvertroue aan te pak en moeilike vrae te beantwoord. Dit kan jou kanse om die werk te kry, baie verbeter. Klik hier om meer te lees, of maak 'n afspraak by: 072 103 1909.

OUR CV WRITING SERVICE IS AVAILABLE IN ENGLISH

We are available, if you need a professional CV. Read more.

Our practical Interview Coaching in Potchefstroom and vicinity is also available in English.

Click here to make an appointment, or phone us at: 072 103 1909