Hoe om werk te kry na matriek

Potchefstroom Kry werk na matriek

JOU MATRIEKSERTIFIKAAT IS NIE 'N WAARBORG DAT JY 'N WERK GAAN KRY NIE

Die eerste punt om te onthou, is dat ʼn matrieksertifikaat nie ʼn waarborg is, dat jy ʼn werk gaan kry nie. Alhoewel die aantal matrieks wat die werkersmark in 2020 betree, groter geword het, is dit belangrik om te weet dat die aantal beskikbare poste nie ook toegeneem het nie. Dit gaan beteken dat jy heelwaarskynlik gaan moet vat wat jy kan kry, as jy werk soek. Jy moet tog êrens begin. Dit is egter belangrik dat jy ʼn meester, ʼn spesialis moet word, al doen jy ook watter tipe werk.

Bepaal jou rigting

Kry ʼn idee van wat jy kan doen, of waarin jy kan presteer. Dit is baie belangrik om te bepaal wat jou rigting is en as jy nie fisies ʼn werk begin doen nie, gaan dit jou taak bemoeilik om jou ware rigting te bepaal. Hoe ouer jy word, hoe moeiliker raak dit om rigting te kry, daarom is dit só belangrik, dat jy enigiets in jou vermoë moet doen om ʼn werk te kry.

Hande-arbeid

As jy nie ʼn matrieksertifikaat het nie, is alles ook nie verlore nie. In hierdie geval sal jy moontlik hande-arbeid ook moet oorweeg. Doen navraag by sekuriteitmaatskappye, tuindienste ens. Daar is altyd werk te kry, as jy bereid is om met jou hande te werk.

Na-matriek opleiding is van groot belang. Enige vorm van hoër opleiding wat jy na matriek ontvang, verhoog jou kanse om ʼn werk te kry. Dit hoef nie noodwendig universiteitsopleiding te wees nie, maar kan ook ʼn ambag, of indiensopleiding wees.

'n Persoon met min of geen na-matriekopleiding, het nie naastenby dieselfde kans om ʼn werk te kry, as iemand met kwalifikasies nie. Wat vergoeding betref, raak die verskil met tyd, al hoe groter in die geval van 'n persoon met kwalifikasies.

Word ʼn spesialis

Al is die werk nie jou ideale beroepsrigting nie en al is dit ook hoe vervelig, kan jy altyd verdere opleiding kry en 'n spesialis in daardie rigting word.

Die belangrikste is om net eers daardie eerste trappie op die leer na bo en na sukses te neem. Dit is waarna werkgewers kyk.

Jy hoef nie noodwendig ʼn graad te hê nie. Ons kan tog nie almal wetenskaplikes en leiers wees nie. In die werkersmag, is daar ʼn groot behoefte aan mense met tegniese vaardighede en wat met ander mense kan saamwerk. As jy bv. as ʼn kelner gewerk het, kan dit gewig aan jou CV gee. Dit kan ook tot jou voordeel wees in ʼn ander werk, waar daar van jou verlang word, om met mense te werk.

Die belangrikste is om iewers te begin en 'n werk te kry, dan het jy tenminste ʼn kans. So nie, het jy geen kans nie.

Kontak ons vir meer inligting oor ons rekenaaropleiding. Alle maatskappye het mense met rekenaarkennis nodig. Ons kan jou ook help met 'n CV en voorbereiding vir die interview. Dit gaan jou kanse om 'n werk te kry, baie verbeter. Sel: 072 103 1909

ALL OUR COMPUTER TRAINING & OTHER SERVICES IN POTCHEFSTROOM ARE ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

Contact us for more information on our one-on-one computer training. All companies need people with computer knowledge. We can also help with a CV and preparing you for the job interview. This is your opportunity to improve your chances of getting that job. Cell: 072 103 1909