DIE NUWE KODERING- EN ROBOTIKA CURRICULUMS MAAK LEES MET BEGRIP EN STUDIEMETODES VIR LEERLINGE NOG BELANGRIKER AS OOIT VANTEVORE

Om 'n volhoubare industrialisering te skep en om tred te hou met die res van die wêreld, ontwikkel Suid-Afrika kodering, sowel as robotika-curriculums wat by die Algemene Onderwys- en Opleidingsfase van Graad R tot Gr9 ingesluit gaan word.

KODERING EN ROBOTIKA

Hierdie curriculum sal leerders 'n begrip gee van kodering en robotika en sal hul vaardighede ontwikkel om hulle voor te berei vir die 4de Industriële Revolusie. Die curriculum sal verseker dat ons skoolstelsel, leerders met vaardighede toerus vir die huidige snel veranderende wêreld.

Die Kodering curriculum sal leerders se vermoë ontwikkel om probleme op te los, krities en kreatief te dink en saam te werk. Hierdie eienskappe is krities noodsaaklik om te kan funksioneer in 'n digitale- en inligting-gedrewe wêreld en om hierdie vaardighede te kan toepas. Hulle sal ook leer om hierdie vaardighede te gebruik om alledaagse probleme op te los.

‘N NUWE GENERASIE KREATIEWE DENKERS

Leerders sal ook 'n nuwe generasie kreatiewe, innoverende denkers word, wat kodering kan gebruik om hul idees uit te druk, en om 'n kultuur van lewenslange studie te ontwikkel.

Al hierdie nuwe verwikkelings maak dit nog meer belangrik vir leerders om reeds vanaf die laer grade te leer om met begrip en insig te kan lees, veral op ‘n tegniese vlak. Ons vind dat baie leerders nie hul beste prestasie lewer nie, bloot omdat hulle nie verstaan wat hulle lees nie en ook nie die regte studiemetodes gebruik nie. 'n Voorbeeld hiervan, is dat 'n kind mag sukkel met wiskunde, maar dat dit bloot is omdat daar 'n leesprobleem is, wat reggestel kan word.

ONS HET DIE KUNDIGHEID

Ons beskik oor die nodige wetenskaplike- en tegniese agtergrond, asook onderwyservaring om jou kind te help om vinniger aan te pas by hierdie snel ontwikkelende tegniese omgewing. As jy dus in Potchefstroom, of omgewing woon, kontak ons om ‘n afspraak te maak.

Jy is ook welkom om ons te skakel by: 072 103 1909