Lees en leer vir sukses in 2020

JOU KIND EN DIE NUWE SKOOL LEERPLANNE VIR 2020

In sy staatsrede in Februarie het President Ramaphosa gesê dat die onderwysdepartement die opleiding van sowel opvoeders as leerders sal uitbrei om te reageer op “opkomende tegnologie”, wat ook omskryf kan word, as die VIERDE INDUSTRIËLE REWOLUSIE. Dit sluit die internet van dinge, robotika en kunsmatige intelligensie (AI) in.

Bykomend tot kodering en robotika, word 6 ander nuwe tegnologievakke en spesialisasies bekendgestel, wat die volgende vakke insluit:

• Tegniese wetenskappe;

• Tegniese wiskunde;

• Maritieme wetenskappe;

• Lugvaartstudies;

• Mynbouwetenskappe;

• Akwaponika.

Om deelname aan die tegniese strome uit te brei, sal verskeie gewone openbare skole omskep word in tegniese hoërskole, het hy gesê.

Die World Economic Forum skat dat 65% van die kinders wat huidig die laerskool betree, hulself in beroepe sal bevind wat vandag nog nie eers bestaan ​​nie.

Suid-Afrika is ook vinnig op pad na 'n toekoms waarin 41% van die huidige werkgeleenthede deur outomatisering uitgedien sal wees, in die Vierde Industriële Rewolusie .

President Cyril Ramaphosa streef daarna om die hele nasie te mobiliseer met ‘n massiewe leesveldtog, en wil hê dat elke tienjarige binne die volgende dekade met begrip moet kan lees. Hiermee stem ons 100% saam, aangesien "lees met begrip" die basis vorm van alle studierigtings en dit is waarin ons spesialiseer.

KODERING (CODING)

Kodering as vak sal in ‘n 1 000 skole in vyf provinsies geloods word. 'n Robotika kurrikulum vanaf graad R tot graad 9 gaan later ingestel word.

Die kurrikulum sal 'n sterk grondslag in ingenieurswese hê en leerders in staat stel om robotte te bou en te bestuur deur ‘n programmeringskode.

Praktiese metodes sal gebruik word, om studente aan te moedig om te ontwerp, te eksperimenteer, te bou en te ontdek, deur gebruik te maak van kartonbou-aktiwiteite wat sal bydra tot die effektiewe ontwikkeling van kinders se kreatiwiteit, kritiese denke, ontwerpdenke en digitale vaardighede.

KINDERS MOET KAN LEES MET BEGRIP

Pres. Ramaphosa het ‘n baie belangrike punt aangeraak met sy strewe om kinders te leer lees met begrip. Volgens ons mening, vorm lees met begrip eintlik die basis van voorbereiding vir die Vierde Industriële Rewolusie, waar ‘n groot hoeveelheid nuwe inligting deur elke leerder bemeester moet word.

MY KIND SUKKEL MET LEES EN LEER, of MY KIND SUKKEL OP SKOOL

By Career Profiles, hoor ons bogenoemde versugtings gereeld. Ons spesialiseer reeds lank daarin, om leerders te leer lees met begrip. In baie gevalle is die resultate uitstekend. Ons het ons eie visuele leer- en lees materiaal ontwikkel, wat saam met kommersiële programme geïntegreer word, om kinders gouer te leer lees met insig.

Ons stem 100% saam met Celeste Combrinck, waarnemende direkteur by die CEA, wat sê dat: “Om te kan lees is die sleutel tot akademiese en toekomstige sukses. As jy nie kan lees nie, sal jou geleenthede op skool, of na skool beperk word, daarom moet lees op 'n baie jong ouderdom begin”.

Kinders wat nou die skool betree, gaan aan die einde van hul skoolloopbaan, ‘n byna onherkenbare arbeidsmark in vergelyking met die huidige, betree. Om die groot hoeveelheid leermateriaal te hanteer, gaan dit uiters belangrik wees, om vinnig te kan lees met begrip.

ONS KAN HELP

As jou kind sukkel met lees en leer, is dit nou die tyd om werk te maak daarvan. Career Profiles kan help. KONTAK ONS of skakel ons sommer nou by: 072 103 1909