My kind doen swak en sukkel op skool

Sukkel jou kind met lees en leer?

POTCHEFSTROOM - Doen jou kind swak op skool? Sukkel jou kind om te leer? Dalk is sy/haar leesvaardighede net nie op standaard nie. In Graad 1 tot Graad 3 leer 'n kind om te lees. In graad 4 lees 'n kind om te kan leer en moet hy/sy reeds met begrip kan lees. In Suid Afrika toon navorsing dat 78% van graad 4 leerders nie met begrip kan lees nie.

As jou kind se leesvaardighede nie voldoende ontwikkel is nie, kan die leerder ʼn vrees hê om hardop te lees, 'n opstel te skryf, of om woordsomme te verstaan. Terwyl enige kind van tyd tot tyd sukkel met huiswerk, kan dit op ʼn probleem dui, as 'n sekere leer area konsekwent probleme oplewer. Deur soveel as moontlik te wete te kom oor jou kind se leer-, lees, of konsentrasieprobleme, kan jy verseker dat jou kind die regte studiehulp kry, om die uitdagings in die klaskamer te oorkom en die punte op die rapport dramaties te verbeter

Hoe kan ONS jou kind help om beter te presteer?

As jou kind sukkel met spel, lees- en leerprobleme, is ons een-tot-een ekstra klasse in Potchefstroom, die antwoord. Ons gekwalifiseerde onderwyseres met 'n sterk agtergrond in remediërende onderwys, bied studiehulp aan kinders van Graad 1 tot Graad 7. Ons verbeter die kind se skoolprestasie, deur gebruik te maak van kragtige visuele materiaal wat ons spesifiek vir die doel ontwikkel het, om die leerder te motiveer, belangstelling te prikkel en te voorsien van die regte studiemetodes en ander vaardighede om te kan presteer.

Ons gebruik ook ander professionele opleidingsprogramme, om jou kind se lees-, spel- en wiskunde vaardighede te evalueer en op standaard te bring.

Die individuele aandag wat jou kind in ons een-tot-een klasse in Potchefstroom ontvang, verseker dat inligting optimaal oorgedra word, om hom, of haar op skool te laat presteer. Ons kan jou kind help om te leer en te presteer.

Jou kind kan ophou sukkel en begin presteer in die eksamen

Ons moet onthou dat elke kind uniek is – niemand is gemiddeld nie, ook nie jou kind nie.

Te veel kinders in ʼn klas, maak dit baie moeilik om individueel aandag te gee aan elke kind se unieke behoeftes en so word ʼn kind maklik opgeneem in ʼn groep van gemiddeldes in die klaskamer.

Met ons studiehulp en voorligting, kan jou kind ophou sukkel en begin presteer in die eksamen.

Kontak ons gerus vir meer inligting oor ons ekstra klasse en individuele een-tot-een studiehulp aan kinders wat sukkel op skool met lees- en leer probleme. Ons is in Potchefstroom en dus binne bereik van Koster, Ventersdorp, Carletonville, Ottosdal, Klerksdorp, Parys en ander omliggende dorpe.

Stuur 'n KONTAK ONS boodskap, of skakel ons nou by: 072 103 1909

Met die regte studiehulp, kan kinders wat sukkel met leerprobleme, slaag en goed doen

Kinders wat swak doen en sukkel op skool, moet net die regte studiemetodes aanleer, wat strook met hul unieke leerstyle. Deur meer te leer van leerprobleme in die algemeen en jou kind se probleme in die besonder, kan jy die weg baan om jou kind se sukses op skool en verder aan, te verseker.

Die goeie nuus is dat die brein die vermoë het, om homself onder die regte leertoestande te herorganiseer, deur die vorming van nuwe neurale verbindings. Hierdie nuwe verbindings fasiliteer vaardighede soos lees en skryf, wat moeilik was met die ou neurale verbindings.

Die ouerhuis moet ʼn veilige vesting vir die kind bied en is van onskatbare waarde in die ontwikkeling van die kind. Onthou, dit is uiters belangrik om belangstelling te toon in die dinge wat belangrik is vir jou kinders en om erkenning aan hulle te gee vir hul pogings - al is dit nie altyd suksesvol nie.

Skakel ons by 072 103 1909 vir meer inligtig, of klik HIER om 'n boodskap te stuur.


OUR STUDY ASSISTANCE FOR CHILDREN WITH LEARNING PROBLEMS IN POTCHEFSTROOM, IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH

Please feel free to contact us, if you need more information on our one-on-one assistance for children with reading and learning problems in Potchefstroom and vicinity. Contact us now on: 072 103 1909