Wie is ons?

Rekenaaropleiding, studiehulp, jou CV, die interview

‘n BIETJIE MEER OMTRENT CAREER PROFILES IN POTCHEFSTROOM:

Ons kundigheid sluit die volgende in:

· Primêre onderwys, wat remediërende onderwys insluit

· ʼn Sterk navorsingsagtergrond oor ‘n wye gebied

· Chemie, fisika en wiskunde

· Rekenaarkundigheid

· Op datum met die nuutste tegnologiese ontwikkelings, en impak wat die Vierde Industriële Rewolusie en die Internet van Dinge op ons en ons kinders gaan hê.

Ons dienste strek oor ‘n wye spektrum en sluit die volgende in:

1) LEES- EN LEER OPLEIDING VIR KINDERS VANAF GRAAD 1 TOT GRAAD 7

By Careerprofiles is ons goed voorberei om jou Graad 1 tot 7 kind te help om aan te pas by die nuwe leerplanne, denkwyses en tegnieke wat essensieel gaan wees om te kan floreer in die hoogs tegniese Vierde Industriële Rewolusie wat nou op almal se lippe is.

Ons beskou die vermoë om met begrip te kan lees en leer, as die primêre wegspringpunte na diepere kennis, veral in die geval van die 4de Industriële Rewolusie, waar groot hoeveelhede kennis ingeneem moet word, op gebiede soos robotika, kunsmatige intelligensie en kodering (die beginpunt van rekenaar programmering).

Om jou kind se lees- en leervermoë te evalueer en te verbeter, maak ons van beide kommersiële programme, asook unieke visuele programme gebruik, wat ons self ontwikkel het, en met groot welslae toepas.

2) REKENAAROPLEIDING

Ons het ‘n sterk rekenaaragtergrond en gee reeds sedert 2004 rekenaaropleiding vir persone in Potchefstroom en omgewing. Ons een-tot-een rekenaarklasse in Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, E-pos en die internet, vir beide beginners, sowel as entrepreneurs en kantoorpersoneel. Gee jou CV meer impak en verbeter jou kanse om werk te kry, in ‘n werkersmark waar werkloosheid seëvier.

3) DIE OPSTEL VAN JOU PROFESSIONELE CV

Ons suksesvolle CV diens is gebaseer op jarelange ondervinding in ‘n vinnig veranderende werkersmark, waar die vind van werk huidig ‘n groot uitdaging is. Die CV wat ons vir jou skryf, sorg dat jou naam op die kortlys kom, en verbeter jou kanse grootliks om na die werksondehoud (interview) genooi te word. Die groot aanvraag na ons CV’s en ons suksesse spreek vir hulself.

Klik hier om ons te kontak, of skakel ons by: 072 103 1909